/ Правила проведения тест-драйва

Правила проведения тест-драйва

Визначення термінів та понять: Акцепт (Акцептування) – вчинення Клієнтом дій, що свідчать про повне і безумовне прийняття Клієнтом Публічної пропозиції Підприємства на укладення Договору про проведення тест-драйву мототехніки в цілому, шляхом оформлення за місцем знаходження підприємства Заяви на приєднання до Договору, за встановленою ТОВ “Престиж-Авто” формою; Клієнт — фізична особа яка виявила бажання провести тест-драйв мототранспортного засобу; Тест-драйв — погоджена з уповноваженим представником ТОВ “Престиж-Авто” поїздка Клієнта на мототранспортному засобі, яка здійснюється переважно по території ТОВ “Престиж-Авто”, з метою надання клієнтові можливості визначення певних характеристик транспортного засобу, в тому числі технічних, визначення класу/типу транспортного засобу, котрий в більшій мірі подобається Клієнті та /або заохочення Клієнта до придбання відповідного транспортного засобу; Підприємство — Товариство з обмеженою відповідальністю “Престиж-Авто”; Мототехніка/Мототранспортний засіб — включає в себе мотоцикли, скутера, квадроцикли, трицикли та іншу подібну техніку; 1. Загальні положення 1.1. ТОВ “Престиж-Авто” відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України оголошує публічну пропозицію на укладення договору про проведення тест-драйву мототехніки (надалі -"Публічна пропозиція"). 1.2. Ця Публічна пропозиція розміщена на сайті ТОВ "Престиж-Авто": prestige-moto.com.ua (надалі -"Сайт"), набирає чинності з дати її оприлюднення, яка має бути не раніше дати затвердження відповідної відповідної редакції Публічної пропозиції, та є чинною до дати розміщення (оприлюднення) на Сайті заяви/повідомлення про її відкликання в цілому чи в відповідній частині або внесення змін до Публічної пропозиції. 1.3. ТОВ "Престиж-Авто" (надалі-"Підприємство"), діючи на підставі ст.ст. 641 та 644 Цивільного кодексу України, звертається до необмеженого кола осіб з цією Публічною пропозицією про проведення тест-драйву мототехніки у передбаченому порядку та на обумовлених умовах. 1.4. Акцептування цієї Публічної пропозиції (приєднання до Договору про проведення тест-драйву мототехніки) здійснюється Клієнтами шляхом оформлення Заяви на приєднання до договору про проведення тест-драйву мототехніки за умови подання документів і відомостей передбачених умовами даної пропозиції та вчинення інших необхідних дій. 1.5. Приєднання до Договору відбувається в цілому, Клієнт не може запропонувати Підприємству свої умови Договору. 1.6. Договір містить елементи різних договорів (є змішаним у розумінні ч. 2 ст. 628 Цивільного кодексу України). До відносин Сторін застосовуються у відповідних частинах положення чинного законодавства України про договори, елементи яких містяться в цьому Договорі. 1. Предмет договору 1.1. Відповідно до умов даного договору Клієнт проводить тест-драйв наданого Підприємством транспортного засобу, марка та модель котрого зазначаються в відповідній заявці на проведення тест-драйву. 2. Права та обов’язки сторін. 2.1. Права та обов'язки Клієнта: 2.1.1. Клієнт при проведенні тест-драйву зобов'язаний мати при собі дійсне посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії. З відповідних документів уповноважений представник Підприємства має право робити копії документів та вимагати від Клієнта їхнього завірення шляхом здійснення на копіях власноручного напису наступного змісту: “Копія вірна”, ставиться підпис Клієнта та зазначається його прізвище та ініціали. Наявність чи відсутність у Підприємства копії документів Клієнта, як завірених так і не завірених жодним чином не впливає на права та обов’язки сторін по даному Договору; 2.1.2. При проведенні тест-драйву автомобіля Клієнту заборонено: порушувати Правила дорожнього руху; відхилятися від попередньо узгодженого маршруту; створювати небезпечні умови, за яких існує ризик завдання шкоди здоров'ю або життю водію транспортного засобу наданого на тест-драйв, будь-яким третім особам або існує ризик пошкодження майна третіх осіб чи транспортного засобу наданого на тест-драйв; перебувати під час тест-драйву під впливом алкоголю, наркотиків, медичних препаратів або інших субстанцій, що можуть впливати на фізичний стан водія та/або його увагу чи реакцію; передавати керування транспортним засобом іншим особам; 2.1.3. Клієнт зобов'язаний вказати в анкеті на проведення тест-драйву мототехніки адресу свого фактичного проживання. У випадку якщо Клієнт не повідомив адресу місця фактичного проживання або надав невірну інформацію, то всі відправлення адресуються за адресою реєстрації Клієнта і такий Клієнт несе ризик настання для себе відповідних несприятливих наслідків і не може посилатися на неотримання поштової кореспонденції або іншої документації за адресою свого фактичного місця проживання. Адреса реєстрації Клієнта, а також інші відомості про нього, можуть встановлюватися Підприємство шляхом звернення до відповідних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, в тому числі до правоохоронних органів з запитом про надання відповідної інформації. 2.1.4. У випадку настання під час тест-драйву ДТП або заподіяння шкоди матеріальним цінностям третіх осіб або безпосередньо таким особам, чи транспортному засобу тест-драйв якого проводився, Клієнт зобов'язаний повідомляти Підприємство про зміну свого фактичного місця проживання та місця реєстрації до моменту вирішення відповідних спорів, питань і т.д. 2.1.5. Перед проведенням тест-драйву мототехніки Клієнт зобов'язаний прийняти таку мототехніку для тест-драйву і здати її після тест-драйву. У випадку якщо транспортному засобу під час проведення тест-драйву буде завдано пошкоджень Працівник підприємства зобов'язаний зафіксувати разом з Клієнтом у будь-який спосіб характер завданих пошкоджень. У випадку незгоди Клієнта з відповідними пошкодженнями він зобов'язаний надати свої зауваження. За необхідності Працівник підприємства може викликати поліцію або вчинити інші дії необхідні для доведення відповідних обставин у випадку виникнення спірних питань з Клієнтом. 2.1.6. Під час керування транспортним засобом Клієнт зобов'язаний не виконувати маневри, котрі можуть завдати шкоди майну та/або здоров'ю третіх осіб чи клієнта або маневри, котрі можуть неоднозначно тлумачитися у випадку заподіяння шкоди майну та/або здоров'ю третіх осіб чи Клієнта. 2.2.Права та обов'язки Підприємства: 2.2.1.Клієнту може бути відмовлено у проведені тест-драйву мототехніки, якщо його стан викликає сумніви у працівника ТОВ “Престиж-Авто” щодо адекватності поведінки Клієнта, погодні умови не сприяють проведенню тест-драйву або існують інші причини, які підвищують ризик завдання шкоди транспортному засобу який підлягає тест-драйву або транспортним засобам чи майну третіх осіб. Клієнту також може бути відмовлено у проведенні тест-драйву мототехніки якщо його водійський стаж (відраховується від дати видачі водійського посвідчення) менший двох років. У випадку якщо є підозра у тому, що Клієнт не має достатніх водійських навичок (незважаючи на наявність водійського посвідчення та/або водійського стажу від двох років) Підприємство має право вимагати від такого Клієнта надання копій належним чином підтверджуючих документів що відповідний клієнт володіє майном, за рахунок якого може бути задоволена вимога як Підприємства так і третіх осіб у разі завдання шкоди мототранспортному засобу який випробовувався Клієнтом або майну та інтересам таких третіх осіб. 3. Відповідальність Клієнта 3.1. У випадку порушення Клієнтом вимог Правил дорожнього руху та/або цієї публічної пропозиції на укладення договору про проведення тест-драйву мототехніки внаслідок чого буде завдана будь-яка шкода мотоехніці наданій Підприємством для тест-драйву, інтересам Підприємства та/або третіх осіб, в тому числі включаючи учасників дорожнього руху, Клієнт зобов'язується взяти на себе відповідальність за спричинену шкоду, чим звільняє Підприємство та його працівників від відповідальності перед такими третіми особами. 3.2. Клієнт бере участь у тест-драйві мотоцикла на власний страх і ризик, і ні він ні його родичі за жодних обставин не будуть пред'являти претензій до Підприємство та його працівників і представників у випадку виникнення будь-яких нештатних ситуацій; 3.3 Клієнт заявляє, що є відповідальним за шкоду завдану життю, здоров'ю, майну та/або законним правам і інтересам третіх осіб якщо така шкода заподіяна з вини Клієнта при проведенні ним тест-драйву відповідного транспортного засобу. 4. Інші повідомлення та зобов'язання сторін 4.1. Клієнт акцептуючи дану публічну пропозицію про проведення тест-драйву мототехніки підтверджує про свою обізнаність про те, що мототехніка, яка надається Підприємством для тест-драйву не застрахована по системі КАСКО та/або по системі цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, у зв'язку з чим весь тягар понесення витрат на відшкодування шкоди як Підприємству так і третім особам у зв'язку з тест-драйвом мототехніки буде нести Клієнт. 4.2. У випадку ДТП чи іншої події усі документи, такі як протокол про порушення Правил дорожнього руху, постанова про накладення адміністративного стягнення тощо будуть оформленими на Клієнта. 5. Інші умови договору 5.1. Цей договір є договором приєднання (ст. 634 ЦК України), що означає що умови даного договору встановлені Підприємством і Клієнт не може пропонувати свої умови, з чого виходить що договір може бути укладений лише шляхом приєднання Клієнта до запропонованого Підприємством договору в цілому 5.2. В випадках, що не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 5.3. Підписуючи Заяву на приєднання до договору про проведення тест-драйву мототехніки Клієнт стверджує, що ознайомлений з усіма умовами даної публічної пропозиції про проведення тест-драйву мототехніки, розуміє та усвідомлює зміст, суть та значення цього цієї пропозиції і вона складена на безумовно зрозумілій для Клієнта мові. 5.4. Підписуючи Заяву на приєднання до договору про проведення тест-драйву мототехніки Клієнт надає Підприємству згоду на обробку та використання його персональних даних з метою здійснення таким суб'єктом господарювання своєї господарської діяльності і реалізації умов даного договору та/або захисту власних інтересів чи інтересів третіх осіб. 5.5. Договір, укладений шляхом акцепту публічної пропозиції про проведення тест-драйву мототехніки, вступає в силу відносно кожного Клієнта окремо з моменту підписання таким Клієнтом Заяви на приєднання до договору про проведення тест-драйву мототехніки і діє до моменту поверення тим же Клієнтом відповідного транспортного засобу працівникові підприємства, що підтверджується підписами сторін у тій же Заяві на приєднання до договору про проведення тест-драйву мототехніки; 5.6. Усі попередні домовленості сторін, попереднє листування по цьому Договору і попередні переговори втрачають чинність з моменту підписання Клієнтом Заяви на приєднання до договору (акцепту публічної пропозиції ТОВ "Престиж-Авто" на укладення договору) про проведення тест-драйву мототехніки.